Elektromontáže

Právě v této činnosti je naše síla. Dokážeme si poradit i ve velmi obtížných podmínkách.

Montáže, správa a opravy distribučních sítí NN a VN

Mezi naše hlavní zaměření patří montáže na distribučních sítí NN, VN. Na sítích pracujeme jak při obnovách, výstavbě nových sítí, tak i při odstraňovaní živelných kalamit a poruchách.

Další náplní je správa a držení pohotovosti u našich zákazníků v odběratelském sektoru, a to především na straně VN. Díky bohatým zkušenostem a našemu technickému zázemí jsme schopni provádět všechny typy montáží a oprav. Mezi naše speciality patří výstavba distribučních sítí za pomocí vrtulníku a těžké techniky v nepřístupných a horských terénech.

Dále zajišťujeme správu nad veřejným osvětlením v řadě měst a obcí.