Projekce

Kompletní zpracování projektové dokumentace včetně inženýringu v rámci NN, VN, TS, VO a optiku (OK – optické kabely).

Projektování

Máme veliký tým složený ze zkušených projektantů s dlouholetou praxí. Převážně pracujeme na projektech od ČEZ Distribuce, a.s., jakožto smluvního partnera. Zde se specializujeme na projekty rozšíření distribuční sítě NN, rekonstrukce a opravy NN, VN a TS. Novinkou je rozšíření sítě optických kabelů. Dále pak pracujeme na zakázkách měst a obcí s rozšířením, anebo rekonstrukcí VO, spolupracujeme s firmami ohledně zbudování TS v jejich vlastnictví.